OPTICA Student Chapter

University of Warsaw OPTICA Student Chapter

OPTICA (Dawniej OSA) jest towarzystwem naukowym zajmującym się badaniem optyki i fotoniki – zarówno od strony badań podstawowych jak aplikacyjnych. W ramach swojej działalności OSA wspiera badania naukowe na całym świecie poprzez organizację konferencji i wystaw, publikację wydawnictw naukowych, współpracę z przemysłem oraz edukację nowego pokolenia młodych naukowców.

Jest największą organizacją optyczną zrzeszającą ponad 100 krajów i rozpinającą wiele dyscyplin naukowych takich jak: fizyka, biologia, metrologia, medycyna , inżynieria itp. Od początku XX wieku do chwili obecnej sprzyja rozwojowi nauki i technologii zrzeszając ponad 16 tys. członków indywidulanych i więcej niż 230 współpracujących firm.

Współpraca KNOF z OPTICA’ą daje liczne korzyści:

  • łatwiejsze wyjazdy na konferencje
  • finasowanie projektow Koła
  • zapraszanie do Warszawy zagranicznych naukowców
  • otwarty dostęp do wybranych czasopism naukowych
  • łatwe zaopatrzenie w materiały do pokazów popularyzacyjnych

Uczestnicząc w KNOF nie musisz być członkiem OPTICA’i, chociaż naprawdę warto! Aby zostać członkiem OPTICA’i należy zarejestrować się na tej stronie i wnieść opłatę w wysokości 20 USD/rok. Warto na ten temat porozmawiać ze swoim opiekunem naukowym – być może zgodzi się sfinansować Twoje członkostwo.

Będąc Studenckim Członkiem OPTICA’i zyskujesz dostęp do następujących korzyści:

  • zniżki na konferencje współorganizowane przez OPTICA’ę
  • prenumeratę wybranych czasopism z bazy OPTICA’i
  • bezpłatny (ale limitowany) dostęp do publikacji naukowych z baz danych OPTICA’i