EPS YM Section

University of Warsaw Optics EPS Young Minds Section

 

W maju 2017 dołączyliśmy do grona EPS Young Minds Sections, działających pod parasolem European Physical Society (EPS). Będąc oddziałem tej międzynarodowej sieci organizacji studenckich, uzyskaliśmy dostęp do grantów finansujących działalności studentów oraz możliwość uczestniczenia w rokrocznie organizowanych warsztatach pozwalających na podwyższenie swoich kwalifikacji.

EPS jest organizacją not-for-profit zrzeszającą 42 krajowe Towarzystwa Fizyczne (w tym Polskie Towarzystwo Fizyczne) oraz indywidualnych członków pracujących  we wszystkich obszarów nauki związanych z fizyką.

Uczestnicząc w KNOF nie musisz być członkiem EPS, aczkolwiek w wielu sytuacjach może to być korzystne. Aby zostać członkiem EPS, musisz najpierw zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, szczegóły związane z uzyskaniem członkostwa PTF znajdziesz na tej stronie – składka roczna dla studentów, przez pierwsze dwa lata, to 10 PLN. Będąc juz członkiem PTF może zostać studenckim członkiem EPS – członkostwo roczne to opłata wysokość 20 EUR/rok. Warto na temat opłat porozmawiać ze swoim opiekunem naukowym – być może zgodzi się sfinansować Twoje członkostwo.

Będąc członkiem EPS masz dostęp do następujących przywilejów:

  • zniżki na konferencje współorganizowane przez EPS
  • prawo do aplikowanie o Travel Granty na konferencje współorganizowane przez EPS
  • prenumeraty Europhysics News
  • i wiele innych