Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW

Linki

Uniwersytet Warszawski

Optyka i Fotonika na UW

– znajdziesz tu większość grup badawczych zajmujących się optyką i fotoniką na UW

Grupy doświadczalne:

Zakład Optyki IFD, Wydział Fizyki

Grupy teoretyczne:

Nieliniowa Optyka Atomów i Fotonów, Wydział Fizyki
Relatywistyczna Informacja Kwantowa, Wydział Fizyki

Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych

Konsorcjum NLPQT

Organizacje pozarządowe

Fundacja Candela

Polska Akademia Nauk

Centrum Laserowe, Instytut Chemii Fizycznej
Zespół Optyki Fizycznej i Biofotoniki, IChF PAN
Międzynarodowe Centrum Badań Oka, IChF PAN

Firmy związane z UW

Fluence, Warszawa

Uniwersytet Gdański

Krajowe Centrum Informatyki Kwantowej