Activity grants

Nasze Koło otrzymało finansowanie od OSA na najbliższy semestr w formie 'activity grants’. Będziemy realizwać następujące projekty: Visit to Wrocław University of Technology OSA Student Chapter, Optics People Evening Meetings oraz Optics Challenge Contest. Więcej szczegółów wkrótce…

Majowe spotkanie Koła

W środę, 18. maja 2011 o godz. 18:00 sali SST odbędzie się spotkanie Koła, na którym dr Piotr Fita (UW) opowie o Badaniach femtosekundowej dynamiki cząsteczek chemicznych. Abstrakt: Podczas wykładu omówione zostaną wybrane metody obserwacji najszybszych procesów, jakie zachodzą w cząsteczkach chemicznych, oparte na laserowych źródłach ultrakrótkich impulsów światła. Krótko…