Spotkanie z dr. Michałem Parniakiem – „Processing quantum information with atomic ensembles”

W środę drugiego marca spotkaliśmy się z dr. Michałem Parniakiem – kierownikiem Laboratorium Urządzeń Kwantowo-Optycznych na UW, który dawniej pełnił też rolę prezesa KNOF. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się o badaniach prowadzonych w grupie Michała. W szczególności o tym, jak zbudować procesor kwantowy z wykorzystaniem zimnych atomów rubidu oraz jak wykorzystać taki układ do generacji kwantowego splątania, spektroskopii i komunikacji kwantowej.

Spotkanie odbyło się formie hybrydowej, a zdecydowana większość osób zdecydowała się pojawić osobiście. Pozwoliło nam to tradycyjnie kontynuować dyskusję po wykładzie i lepiej poznać innych członków Koła. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się wrócić do w pełni stacjonarnych spotkań.