Stypendium SPIE dla Natalii!

Natalia Kuk, nasza Wiceprezes na rok 2019, otrzymała stypendium naukowe SPIE!
W tegorocznej edycji stypendia takie otrzymało 78 osób z całego świata, a Natalia była w tym gronie jedyną osobą z Polski.
Niemal co roku ktoś z KNOFu otrzymuje takie stypendium. Cieszymy się, że Natalia podtrzymuje tradycje i życzymy sukcesów!