Zebranie Walne KNOF 2020

Zebranie Walne KNOF 2020

8 stycznia 2020 odbyło się coroczne Walne Zebranie KNOF – spotkanie wszystkich członków w celu podsumowania poprzedniego roku i wyboru zarządu na nadchodzący rok.

Ustępujący Zarząd 2019 podsumował poprzedni rok, podkreślając najważniejsze osiągnięcia, takie jak zdobycie nagrody na EPS Leadership Meeting, organizacja szkoły weekendowej miniModes 2019 czy zdobycie grantu NzN Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Następnie został wybrany Zarząd 2020 w składzie: Michał Mikołajczyk (prezes; viceprezes w 2019); Adam Widomski (viceprezes), Uliana Pylypenko (viceprezes), Filip Sośnicki (skarbnik; również w 2019) i Piotr Węgrzyn (sekretarz; prezes w 2019 i 2017). Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia w realizacji ambitnych planów na 2020!