Spotkanie „Can the tissue be a lens?”

Spotkanie „Can the tissue be a lens?”

Kolejne spotkanie naszego Koła przybliżało uczestnikom zastosowania optyki w medycynie i biologii. Prof. Maciej Wojtkowski, renomowany naukowiec zajmujący się obrazowaniem biomedycznym, opowiedział o swoich badaniach prowadzonych w jego zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

Wykład odpowiedział nie tylko na pytanie tytułowe, ale i opowiedział o różnych technikach obrazowania tkanek zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz organizmu. Jakie są trudności, które efekty optyczne są wykorzystywane, czy możliwe są zastosowania w badaniach – pytań i zagadnień do omówienia było naprawdę dużo. Dziękujemy prof. Wojtkowskiemu za świetny wykład i cierpliwe odpowiedzi, a licznym Uczestnikom za przybycie, ciekawe dyskusje i przyjemną integrację po spotkaniu.