Activity grants

Nasze Koło otrzymało finansowanie od OSA na najbliższy semestr w formie ‚activity grants’. Będziemy realizwać następujące projekty: Visit to Wrocław University of Technology OSA Student Chapter, Optics People Evening Meetings oraz Optics Challenge Contest. Więcej szczegółów wkrótce…

Majowe spotkanie Koła

W środę, 18. maja 2011 o godz. 18:00 sali SST odbędzie się spotkanie Koła, na którym dr Piotr Fita (UW) opowie o Badaniach femtosekundowej dynamiki cząsteczek chemicznych. Abstrakt: Podczas wykładu omówione zostaną wybrane metody obserwacji najszybszych procesów, jakie zachodzą w cząsteczkach chemicznych, oparte na laserowych źródłach ultrakrótkich impulsów światła. Krótko…

Sukces Koła na konferencji IONS9 w Salamance

Podczas organizowanej przez University of Salamanca OSA Student Chapter konferencji IONS9 w Salamance (Hiszpania) członek Koła Naukowego Optyki i Fotoniki, Radosław Chrapkiewicz, zdobył nagrodę za najlepszą prezentację posterową pt. „From the parametric down-conversion to the Raman scattering: nonlinear and quantum phenomena in lossy media”. Gratulujemy! Dla zaintersowanych abstrakt wystąpienia do…

Wykład inauguracyjny

14. kwietnia 2011 o godz. 17:15 w sali SSD (Wydział Fizyki UW, Hoża 69) odbędzie się wykład inaugurujący powstanie Koła Naukowego Optyki i Fotoniki oraz Univeristy of Warsaw OSA Student Chapter. An introduction to Quantum Optomechanics prof. Markus Aspelmeyer (Uniwersytet Wiedeński) The lecture will provide an introduction to the new…