V Konferencja Optoelektroniczna

V Konferencja Optoelektroniczna

W dniach 13-14 listopada br. w Serocku odbędzie się V Konferencja Optoelektroniczna – spotkanie przedstawicieli polskich uczelni i przedsiębiorstw, skupionych wokół optoelektroniki, fotoniki i ich zastosowań. Dwóch naszych Członków, wraz z kolegami z zaprzyjaźnionych Kół z Warszawy, Wrocławia i Torunia, zostało zaproszonych do udziału jako reprezentanci polskich środowisk studenckich. Konferencja jest świetną okazją do poznania polskiego przemysłu fotonicznego i nawiązania wartościowych kontaktów, jak i promocji naszego Koła i naszych inicjatyw, jak np. organizowana przez nas prestiżowa Siegman International School on Lasers 2020.
Głównym organizatorem Konferencji jest spółka PCO – jedno z czołowych polskich przedsiębiorstw optoelektronicznych. Liczymy na poznanie najnowszych technologii, ciekawych ludzi i nawiązanie współpracy z przemysłem.