Majowe spotkanie Koła

W środę, 18. maja 2011 o godz. 18:00 sali SST odbędzie się spotkanie Koła, na którym dr Piotr Fita (UW) opowie o Badaniach femtosekundowej dynamiki cząsteczek chemicznych.

Abstrakt:

Podczas wykładu omówione zostaną wybrane metody obserwacji najszybszych procesów, jakie zachodzą w cząsteczkach chemicznych, oparte na laserowych źródłach ultrakrótkich impulsów światła. Krótko przedyskutowane zostaną także własności impulsów ultrakrótkich i efekty nieliniowe towarzyszące ich oddziaływaniu z materią.

Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek.