Wykład inauguracyjny

Wykład inauguracyjny

14. kwietnia 2011 o godz. 17:15 w sali SSD (Wydział Fizyki UW, Hoża 69) odbędzie się wykład inaugurujący powstanie Koła Naukowego Optyki i Fotoniki oraz Univeristy of Warsaw OSA Student Chapter.

An introduction to Quantum Optomechanics
prof. Markus Aspelmeyer (Uniwersytet Wiedeński)

The lecture will provide an introduction to the new field of quantum optomechanics, which has emerged at the interface of quantum optics and nano- and micromechanics. I will provide a brief overview of the methods, prospects and recent advances of the field including laser cooling of micromechanics and optomechanical quantum entanglement. Finally, I will show how quantum optical control of such microfabricated mechanical devices provides access to a new regime of macroscopic quantum experiments.

Po wykładzie zapraszmy na poczęstunek i krótką prezentację na temat Koła.